Meteo Rychtrova bouda Benecko

O stanici

Nadmořská výška 764 metry.

komunikace 2x ESP32

dekodér Signalduino Nano+

teplota SHT30

tlak BMP280

vlhkost HTU21D

osvětlení BH1750 / Garni-940 + UV

anemometr Garni-940

srážkoměr Garni-940

Aktuální hodnoty

Technikálie

Stanice se skládá ze tří jednotek. 

První (jednotka A)  z nich nese senzory a komunikační modul propřipojení na wifi a je umístěna na stožáru ve výšce čtyř metrů nad terénem na rohu terasy Rychtrovy boudy (Benecko  č.p. 74). Nadmořský výška jednotky je 764 metrů nad mořem. V jednotce jsou umístěny senzory SHT30, BMP280, HTU21D a BH1750, připojený je kontrolní anemometr ze sady WH1080 a solární panel 6Wpp / 5V. Napájení zajišťuje vestavěný článek 18650 s kapacitou 3800 mAh. Řízení a komunikaci s wifi zajišťuje deska ESP32 s programovým vybavením vastní konstrukce. Pro vylepšení energetické bilance je aktivně využíván deep-sleep mód procesoru. Opticky je stav desky indikován zelenou a žlutou vysokointenzitní LED, při normálním komunikačním cyklu blikajících s intervalem tří sekund každou minutu.  Jednotka přes wifi R1 nebo R2 odesílá data  na hostingový server rychtrovka.cz, kde jsou ukládána do MySQL, databázové tabulky surových dat, sada 1.

Druhá jednotka (B) je umístěna o dvacet metrů dále na střeše č.p. 202 ve výšce 12 metrů nad terénem. Nadmořská výška jednotky je 776 metrů. Jádrem jednotky je set WH1080 s připojenými snímači rychlosti a směru větru  a srážkoměrem. Zdvojení senzorů je využíváno k získání objektivnějšího měření vlhkosti vzduchu, srážkového úhrnu a  parametrů větru, které by v případě nízko umístěných čidel byly ovlivňovány větrným zastíněním od budovy a také chodem sněhových děl na blízké sjezdovce HSK. Jednotka komunikuje poměrně komplikovaným proprietárním protokolem s fázovým klíčováním na frekvenci 868.315 MHz. 

Třetí jednotka slouží jako komunikační a dekódovací rozhraní jednotky B. Skládá se z přijímače 868 MHz, připojeného k procesorové desce Arduino Nano s firmware Signalduino a další procesorové desky ESP32. Tato dvojice přijímá a dekóduje signál z jednotky B a před wifi R2 (v případě její nedostupnosti R1) odesílá data  do MySQL jako sadu 2. Jednotka je vybavena displejem 20x4 znaky, takže může sloužit i jako displej zobrazení aktuálního stavu počasí a k diagnostice.

Webový interface je vytvořen dílem manuálně, dílem (speciálně stylopis) pomocí nástroje Artisteer. Všechny grafy jsou generovány specializovanými php skripty do formy obrázků pro usnadnění návrhu. Jádro obstarává knihovna jpgraph, zobrazení na straně serveru zajišťuje grafická knihovna GD 2.0