Meteo Rychtrova bouda Benecko

O stanici

Nadmořská výška 764 metry.

komunikace 2x ESP32

dekodér Signalduino Nano+

teplota SHT30

tlak BMP280

vlhkost HTU21D

osvětlení BH1750 / Garni-940 + UV

anemometr Garni-940

srážkoměr Garni-940

Aktuální hodnoty

Vítr

Rychlost a směr větru měříme dvěma anemometry - jeden je umístěn ve výšce 12 metrů na střeše č.p. 202 v laminární oblasti, druhý je pak přímo u meteostanice ve výši čtyř metrů nad terénem. Tento anemometr je od severu odstíněn svahem a budovou, do měření proto vstupuje koeficientem 0.3.

Grafy rozložení směrů a rychlostí větru nejsou úplně intuitivní, proto raději krátký návod, jak je číst. Oba anemometry vyhodnocují tří údaje - rychlost ustáleného větru, rychlost v poryvu a vektor proudění. Měření rychlosti a poryvu jsou analogová, vektor je vyhodnocován osmireléovým magnetickým snímačem pro hlavní směry (S, SV, V, JV, J, JZ, Z, SZ). Vyhodnoceny jsou i mezipolohy (ssz, ssv, vscv,vjv, jjv, jjz, zjz, szs), vzhledem k metodice snímání jsou ale jejich hodnoty pouze indikativní.

Pro každý graf je kumulativně počítáno osm hodnot rozsahů rychlostí poryvu, od bezvětří po hodnoty uragánového řádu. Jejich barevné přířazení je vždy pod grafem. Stupnice grafu v polárních souřadnicích ukazuje směr větru a procentuální podíl daného rychlostního rozsahu ve sledovaném časovém intervalu - délka sloupečku příslušné barvy odpovídá procentuálnímu podílu větru daného směru a rychlosti poryvu. Střední kruh odpovídá podílů bezvětří - pozor, jeho průměr jr vždy statický,nemění se dle aktuální hodnoty.  Škálování soustředných kružnic je potom dynamické, je generováno tak, aby nejdelší sloupeček dosahoval vždy 90% poloměru celého grafu pro zajištění snazšího vyhodnocení.