Meteo Rychtrova bouda Benecko

O stanici

Nadmořská výška 764 metry.

komunikace 2x ESP32

dekodér Signalduino Nano+

teplota SHT30

tlak BMP280

vlhkost HTU21D

osvětlení BH1750 / Garni-940 + UV

anemometr Garni-940

srážkoměr Garni-940

Aktuální hodnoty

Osvětlení

   Jak pracovat s touto stránkou:

Čidlo osvětlení BH 1750 je umístěno shora na radiačním štítu stanice pod polomatným ochranným kloboučkem. Rozsah měření je 0.02 - 65 534 luxů. Data jsou do databáze ukládána v raw podobě a jejich vyhodnocení provádí logika generátoru grafů. S výjimkou hodinového grafu průběhu osvětlení jsou všechny ostatní grafy složené. Levá stupnice intenzity osvětlení je logaritmická a odpovídá černému grafu, pravá žlutá stupnice je lineární a odpovídá oranžovému grafu. Z černého grafu lze pohodlně odečítat celkovou úroveň osvětlení, žlutý graf dobře ukazuje intenzitu slunečního svitu. 

Za zvlnění grafu v průběhu času odpovídá v ranních hodinách zastínění vycházejícího Slunce Žalým, později pak přebíhající stíny stromů u silnice. V odpoledních hodinách je již graf za slunečného dne hladký. Kromě těchto instrumentálních vad měření způsobují zvlnění grafu i mraky.